https://www.stin.cz/uploads//images/horni-banner/drevene-zaluzie.jpg

Reklamációs rend


A STÍN KOVO s.r.o. társaság reklamációs rendje 
 

Bevezető rendelkezések:

1. Az eladó cégbírósági bejegyzéssel rendelkező jogi személy: STÍN KOVO, székhelye Bří. Hlaviců 122, Vsetín 755 01.

 

2. A vevő az eladóval szerződést kötött áruk szállítására, az Általános
kereskedelmi feltételek szerint.

 

3. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az árut megfelelő, az árut a szállítás során védő és a sérüléseket megakadályozó csomagolásba csomagolja be.

 

4. A vevő az átvétel során azonnal köteles leellenőrizni az árut, és a csomagolást valamint az árut alaposan szemügyre kell vennie, hogy felderítse az esetleges sérüléseket vagy hiányokat.

 

5. Amennyiben a vevő a csomagoláson észlel sérülést, akkor erről jegyzőkönyvet kell készíteni annak a személynek a részvételével, aki az árut szállította vagy kézbesítette (az átadási jegyzék vagy a szállítólevél szerint).

 

6. A vevő az árut a szállítólevél alapján veszi át. Az árut a vevő, a vevő által meghatalmazott személy, vagy a vevő megbízott dolgozója veszi át, a szállítólevél aláírásával. Amennyiben az 5. pont szerint nem készül jegyzőkönyv, akkor a vevő elismeri, hogy az árut látható hibák nélkül, a csomagolás mechanikus sérülése nélkül, valamint a szállítólevél szerinti mennyiségben átvette. Minden egyéb észrevételt írásban, a szállítólevélen és aláírással kell feljegyezni, ellenkező esetben későbbi reklamációkat nem fogadunk el.

 

7. A vevő az észlelt hibákról és a hiányosságokról írásban köteles értesíteni az eladót, amivel az áruhibákból eredő igényét is bejelenti a vevő felé. A hibát és a hiányosságokat minél előbb és megfelelő gondossággal kell felderíteni, ellenkező esetben a reklamációt az eladó visszautasíthatja. A rejtett hibák esetében szintén érvényes, hogy azokról felesleges késedelem nélkül kell az eladót értesíteni (legkésőbb a garancia időtartamának végén). A garancia időtartama az áru átvételével, vagy az áru rendeltetési helyen történő átadásával indul (a szerződés szerint).

 

8. Az eladó nem vállal garanciát azokra a mechanikus sérülésekre, amelyek az áru átadása után, feltehetően a szakszerűtlen mozgatás és szerelés következtében következtek be (akár a vevő, akár harmadik személy részéről).

 

I. Garanciális feltételek

 

1. Amennyiben az áru átvétele után, a garanciaidőn belül áruhibák jelentkeznek, akkor a vevő benyújthatja a reklamációját. A garancia időtartama az áru eladása - az áru átadása után kezdődik (a szállítólevélen van feltüntetve).

 

2. A garancia időtartama 24 hónap, amennyiben nincs ettől eltérő rendelkezés vagy megállapodás.

 

3. A garancia a következő esetekben megszűnik:
a garancia időtartamának az elteltével;
b. védőcímkék és védőplombák sérülése esetén (ha ilyen van a terméken);
c. az áru helytelen felhasználása és tárolása esetén;
d. a gyártó vagy beszállító által előírt utasítások be nem tartása esetén;
e. szakszerűtlen kezelés és szerelés, mozgatás vagy az áru karbantartásának az elmulasztása esetén;
f) az árut természeti katasztrófa tette használhatatlanná;
g. a vevő kötelezettségeinek az elmulasztása esetén (lásd a 4-7. pontokat fent), vagy mechanikus sérülések és mennyiségi hiányok esetén (nem gyártási hibák);
h. amennyiben az árura a 8. pont szerint reklamációt jelentettek be.
4. Abban az esetben, ha az árnyékoló termék már be van szerelve, akkor csak azokra a hibákra fogadunk el reklamációt, amelyek 1 m-es távolságból láthatók, de csak abban az esetben, ha a szerelés az előírások szerint történt meg.

 

II. Reklamációk intézése

 

1. A reklamációt csak írásban fogadjuk le, a reklamációs jegyzőkönyv szabályszerű kitöltésével (ez a Reklamációs rend elválaszthatatlan melléklete), és faxon, e-mailen vagy postán való megküldésével.
a. A reklamációs jegyzőkönyvhöz mindig mellékelni kell az áru vásárlását igazoló bizonylatot vagy ennek másolatát. A vevő a reklamált árut teljes egészében, tisztán és eredeti csomagolásában köteles átadni az eladónak. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az eladó a reklamációt visszautasíthatja.
b. Amennyiben a vevő mennyiségi vagy típus eltérést tapasztal a szállítmányban, akkor erről 7 munkanapon belül köteles írásban értesíteni az eladót. A később beadott reklamációkat nem fogadjuk el. Amennyiben a reklamáció jogos, akkor a vevő kérheti a hiányzó mennyiség vagy hiányzó típus leszállítását.

 

c. Amennyiben a reklamáció nem jogos (a Garanciális feltételek 4. és 5. pontja szerint), akkor az eladó az összes felmerült költséget kiszámlázhatja a vevőnek (szállítás, adatok keresése, bevizsgálás stb.). A vevő ezt a számlát legkésőbb a reklamációs eljárás befejezését követő 14 napon belül köteles kifizetni. A felmerült költségek megtérítése nélkül a vevő a tárgyi reklamált árut nem kaphatja vissza.
d. Az interneten feltüntetett adatok vagy képek pontatlansága miatt reklamálni nem lehet.
e. Amennyiben a reklamáció jogos, akkor az összes szállítási költség (be- és kiszállítás) az eladót terheli.
f) Amennyiben a hiba nem szüntethető meg, de a hiba nem akadályozza a termék használatát, akkor a vevőt arányos árengedmény illeti meg. Amennyiben a hiba akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, akkor a vevőt a termék cseréje illeti meg.
g. A reklamációk jogosságát az eladó kereskedelmi képviselője (szakértője) állapítja meg, illetve meghatározza a hiba megszüntethetőségét és a javítás módját is. Erről a vevőt is tájékoztatja. Amennyiben a vevő a kereskedelmi képviselő álláspontjával nem ért egyet, akkor a cég tulajdonosához vagy a cégvezetéshez fordulhat.
h. A vevő nem változtathatja meg a reklamációs igényét (ha nincs más jellegű megállapodás).
i. Az eladó köteles tájékoztatni a vevőt a reklamációs eljárás végeredményéről és a kapcsolódó kötelezettségekről.
j. Amennyiben a vevő a reklamációs eljárás befejezése előtt kéri új és hibátlan áru kiszállítását, akkor ezt a saját költségeire megteheti. Ha a reklamáció jogos, akkor erre a vásárlásra jóváíró számlát állítunk ki.
k. A jelen reklamációs rend a korábban kiadott reklamációs rend helyébe lép, az érvényesség kezdete 2014.1.1.

 

Vsetín: 2013.12.30.

 

A STÍN KOVO s.r.o. társaság nevében:
Ing. Karel Peltsarszký
ügyvezető igazgató

 

Rendeljen nálunk

Szakértői háttérrel, profi szervizzel és vevőszolgálattal, valamint egyéni elbánással állunk a vevőink rendelkezésére.

1991 óta létező cseh cég, hagyományokkal Kiváló minőségű termékek

Kiváló minőségű
termékek

Egyedi hozzáállás

Marketing támogatás - minták, mintaválasztékok, nyomtatott termékbemutatók

Műszaki és kereskedelmi oktatások a mintatermünkben

Gazdag termékválaszték